Elektronikai Technológia Tanszék honlapja
2022.11.17.
TDK eredményeink 2022 - Gratulálunk!
Tíz hallgatónk vett sikeresen részt az idei Tudományos Diákköri Konferencián

A 2022. évi Kari Tudományos Diákköri Konferencián 8 hallgató képviselte tanszékünket az Elektronikai eszközök és technológiák szekcióban. Az egészségügyi mérnöki témák Dr. Bonyár Attila kezei alatt összpontosultak, a "klasszikusabb" elektronikai technológiai témákat pedig Dr. Géczy Attila gondozta. Gazdasági informatikus hallgatóink a Modellezés és szimuláció valamint az Információs rendszerek szekciókban mutatták be kutatásaikat.

    

I. helyezést ért el Tóth Kinga egészségügyi mérnök MSc hallgatónk "Természetes eredetű hatóanyagok sejtadhézióra gyakorolt hatásának feltárása" című kutatásával (konzulensek: Dr. Péter Beatrix (EK MFA), Dr. Bonyár Attila)

II. helyezést ért el Kuglics Lajos Patrik és Megyeri István villamosmérnök MSc hallgatóink "Elektronikai gyártólaboratórium környezetének vizsgálata egyedi okoseszközökkel és mobil integrációval" című dolgozatukkal (konzulensek: Dr. Géczy Attila, Dr. Martinek Péter) A mérőrendszerüket a távoli pontok élő adataival, valaint az egyik adatgyűjtő működését helyben is demonstrálták.

II. helyezést ért el Novák Szabolcs egészségügyi mérnök MSc hallgatónk "Egyedi immunsejtek ellenanyag közvetített adhéziós erejének vizsgálata számítógéppel vezérelt mikropipetta és FluidFM segítségével" című dolgozatával (konzulensek: Dr. Szittner Zoltán (Energiatudományi Kutatóközpont), Dr. Horváth Róbert (EK MFA), Dr. Bonyár Attila)

II. helyezést ért el Hubay Csongor "Gombatermesztés és -betakarítás technológiai fejlesztése intelligens képfeldolgozással" című munkájával (konzulensek: Dr. Géczy Attila, Dr. Farkas Csaba (ETT), Dr. Geösel András (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) A rendszer- és készülékterv, valamint a képfeldolgozás elektronikai gyártástól eltérő alkalmazása nagy érdeklődést keltett a hallgatóságban.
 
III. helyezést ért el Borbély Krisztina egészségügyi mérnök MSc hallgatónk "Rács-csatolt interferometria enzimatikus hasítás valós idejű követésére" című dolgozatával (konzulensek: Dr. Bonyár Attila, Dr. Horváth Róbert (ELKH EK MFA)
 
III. helyezést ért el Sallai Igor egészségügyi mérnök MSc hallgató "Humán leukocita szubpopulációk fenotipizálására szolgáló, bioszenzorokkal kompatibilis módszer kidolgozása" kutatásával (konzulensek:  Dr. Szittner Zoltán (Energiatudományi Kutatóközpont), Dr. Horváth Róbert (ELKH EK MFA N), Dr. Bonyár Attila)
 
Jutalomban részesült Havellant Gergő villamosmérnök BSc hallgatónk "Hőközlő anyag nyomásviszonyainak újszerű vizsgálata gőzfázisú forrasztás során" című dolgozatával (konzulense Dr. Géczy Attila) A mérés elvének kidolgozása mellett a komplett megvalósított mérőrendszer és az általa szolgáltatott adatok elemzése fontos lépése a forrasztó gőztér minél jobb leírásának, jellemzésének.

Az ETT gazdasági informatika csoportjának eredményei:

III. helyezést ért el Ponkházi András: gazdasági informatikus BSc hallgatónk"Akers 1956-os algoritmusának kiterjesztése három feladatos problémákra" (konzulens: Dr. Villányi Balázs)

III. helyezést ért el Vonyó Péter András gazdasági informatikus MSc hallgatónk "A raktári tárhelykijelölési probléma megoldása genetikus algortmussal" című munkájával (konzulensek: Dr. Martinek Péter, Dr. Sztrapkovics Balázs (ALRT))

Az elvégzett kutatómunkákhoz, a színvonalas előadásokhoz és az elért eredényeikhez gratulálunk!

Az idén először induló középiskolás interdiszciplináris TDK szekció elnöke Dr. Harsányi Gábor volt. Dr. Berényi Richárd szekcióelnökként, Dr. Sántha Hunor titkárként vett részt a TDK munkájában, más tanszéki kollégáink dolgozatok bírálatának elkészítésével járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.

Az eredményjegyzék valamint a dolgozatok listája és a kutatások rövid szöveges összefoglalói elérhetők: ITT

Köszönet illeti a tanszéki és a külsős konzulenseket, a bírálókat!